Iva Bittová & Dorothea Kellerová - Valasská

Aktualna ocena: 0 / 5 (0 g³osów)

Informacje o pliku

Czas trwania: 00:49
Data dodania: 16.09.2010 23:04:05
Rozmiar pliku: 1,86 MB
Tagi: Iva Bittová & Dorothea Kellerová, Valasská, iva, bittova, dorothea, kellerova, valasska, 1997
Ĵród³o:
Reklama

Wybierz metodê pobierania:

Najszybsze pobieranie i najlepsza jakoĥĉ.
Po klikniêciu w przycisk zostanħ wyĥwietlone pliki na hostingu plików. Po wybraniu pliku zostanie otworzona nowa strona, na której musisz kliknħĉ w przycisk "Pobierz plik".
Zainstaluj wtyczkê do swojej przeglħdarki internetowej i korzystaj z tej specjalnej metody pobierania. Kliknij w przycisk, aby dowiedzieĉ siê wiêcej.

Pobieranie pliku

Iva_Bittová_&_Dorothea_Kellerová_-_Valasská.mp3

rozpocznie siê za

3 sekund

£adowanie
Rozpoczynanie pobierania...

Nie jesteĥ zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja zajmie Ci 30 sekund!

Za³óż konto, Logowanie

Zalety rejestracji:

- maksymalna prêdkoĥĉ pobierania (nawet 2 MB/s)
- pobieranie ca³ych albumów
- brak oczekiwania
- najwyższa jakoĥĉ plików
- brak reklam
- anonimowo
- legalnie

Informacje o pliku:

Rozmiar piosenki, którħ teraz s³uchasz to jeden i osiemdziesiħt szeĥĉ setnych megabajta. Czas trwania oscyluje na zero minut i czterdzieĥci dziewiêĉ sekund. To jeden z piosenek stworzonych przez Iva Bittová & Dorothea Kellerová, której tytu³ to Valasská. Utwór, który w tej chwili s³uchasz zosta³ zaindeksowany w naszej bazie danych w piatek, 20 pazdziernika 2017 roku. Niestety do tego utworu muzycznego nie zaproponowano dotychczas żadnego teledysku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byĥ ty go doda³. Piosenka Iva Bittová & Dorothea Kellerová - Valasská nie zosta³a jeszcze nigdy pobrana. Żaden odwiedzajħcy jeszcze nie zechcia³ skomentowaĉ tej piosenki, jednak Ty możesz zrobiĉ to pierwszy.
Przepisz kod z obrazka
Teledysk Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Teledysk Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Teledysk Enej - Lili (Official video)
Enej - Lili (Official video)

Aktualnoĥci

Covery w wersji Danziga

Gleen Danzig zdradzi³ szczegó³y dotyczħce jego nowego krħżka.

Axl okradziony

Wokalista Guns'n'Roses zosta³ okradziny podczas trasy koncertowej.

Nowa p³yta Sinister

Okazuje siê, że nowy krħżek majħ już dla nas przygotowany muzyce grupy Sinister.

wiêcej aktualnoĥci
Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci
Czy chcesz zainstalowaĉ wtyczkê Twojejnuty, która u³atwia pobieranie? Zainstaluj