Bülent Ersoy - Çile Bülbülüm

Aktualna ocena: 0 / 5 (0 g³osów)

Informacje o pliku

Czas trwania: 02:40
Data dodania: 18.09.2010 11:56:43
Rozmiar pliku: 2,44 MB
Tagi: Bülent Ersoy, Çile Bülbülüm, bulent, ersoy, cile, bulbulum, pop
¬ród³o:
Reklama

Wybierz metodê pobierania:

Najszybsze pobieranie i najlepsza jako¶æ.
Po klikniêciu w przycisk zostan± wy¶wietlone pliki na hostingu plików. Po wybraniu pliku zostanie otworzona nowa strona, na której musisz klikn±æ w przycisk "Pobierz plik".
Zainstaluj wtyczkê do swojej przegl±darki internetowej i korzystaj z tej specjalnej metody pobierania. Kliknij w przycisk, aby dowiedzieæ siê wiêcej.

Pobieranie pliku

Bülent_Ersoy_-_Çile_Bülbülüm.mp3

rozpocznie siê za

3 sekund

£adowanie
Rozpoczynanie pobierania...

Nie jeste¶ zarejestrowanym u¿ytkownikiem.

Rejestracja zajmie Ci 30 sekund!

Za³ó¿ konto, Logowanie

Zalety rejestracji:

- maksymalna prêdko¶æ pobierania (nawet 2 MB/s)
- pobieranie ca³ych albumów
- brak oczekiwania
- najwy¿sza jako¶æ plików
- brak reklam
- anonimowo
- legalnie

Informacje o pliku:

Rozmiar piosenki, któr± w³a¶nie s³uchasz to mniejwiêcej dwa i czterdzie¶ci cztery setnych megabajta. Czas trwania oscyluje na dwa minuty i czterdzie¶ci sekund. To plik mp3 tytu³em "Çile Bülbülüm", którego wykonawc± jest Bülent Ersoy. Utwór w formacie mp3, który w tym momencie s³yszysz zosta³ zaindeksowany w naszej bazie danych w poniedzia³ek, 20 listopada 2017 roku. Niestety do tej piosenki nie ma jak na razie ¿adnego klipu, lecz nie stoi nic na przeszkodzie, by¶ go doda³. Piosenka Bülent Ersoy - Çile Bülbülüm nie zosta³a jeszcze ani razu pobrana. ¯adna osoba jeszcze nie raczy³ dodaæ komentarza do tego pliku audio, jednak Ty mo¿esz byæ pierwszy.
Przepisz kod z obrazka
Teledysk Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Teledysk Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Teledysk Enej - Lili (Official video)
Enej - Lili (Official video)

Aktualno¶ci

Covery w wersji Danziga

Gleen Danzig zdradzi³ szczegó³y dotycz±ce jego nowego kr±¿ka.

Axl okradziony

Wokalista Guns'n'Roses zosta³ okradziny podczas trasy koncertowej.

Nowa p³yta Sinister

Okazuje siê, ¿e nowy kr±¿ek maj± ju¿ dla nas przygotowany muzyce grupy Sinister.

wiêcej aktualno¶ci
Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci
Czy chcesz zainstalowaæ wtyczkê Twojejnuty, która u³atwia pobieranie? Zainstaluj