Bülent Ersoy - Çile Bülbülüm

Aktualna ocena: 0 / 5 (0 g³osów)

Informacje o pliku

Czas trwania: 02:40
Data dodania: 18.09.2010 11:56:43
Rozmiar pliku: 2,44 MB
Tagi: Bülent Ersoy, Çile Bülbülüm, bulent, ersoy, cile, bulbulum, pop
¬ród³o:
Reklama

Wybierz metodê pobierania:

Najszybsze pobieranie i najlepsza jako¶æ.
Po klikniêciu w przycisk zostan± wy¶wietlone pliki na hostingu plików. Po wybraniu pliku zostanie otworzona nowa strona, na której musisz klikn±æ w przycisk "Pobierz plik".
Zainstaluj wtyczkê do swojej przegl±darki internetowej i korzystaj z tej specjalnej metody pobierania. Kliknij w przycisk, aby dowiedzieæ siê wiêcej.

Pobieranie pliku

Bülent_Ersoy_-_Çile_Bülbülüm.mp3

rozpocznie siê za

3 sekund

£adowanie
Rozpoczynanie pobierania...

Nie jeste¶ zarejestrowanym u¿ytkownikiem.

Rejestracja zajmie Ci 30 sekund!

Za³ó¿ konto, Logowanie

Zalety rejestracji:

- maksymalna prêdko¶æ pobierania (nawet 2 MB/s)
- pobieranie ca³ych albumów
- brak oczekiwania
- najwy¿sza jako¶æ plików
- brak reklam
- anonimowo
- legalnie

Informacje o pliku:

Nuta, któr± teraz odtwarzasz zajmuje dwa i czterdzie¶ci cztery setnych megabajta. Natomiast jego d³ugo¶æ oscyluje na dwa minuty i czterdzie¶ci sekund. Jest to jeden z wielu piosenek autorstwa Bülent Ersoy, której tytu³ to Çile Bülbülüm. Utwór w formacie mp3, który aktualnie odtwarzasz zosta³ zaindeksowany w naszej bazie danych w poniedzia³ek, 23 pazdziernika 2017 roku. Niestety do tego pliku mp3 nie ma jak na razie ¿adnego klipu, ale nie stoi nic na przeszkodzie, aby¶ go doda³. ¯adna osoba nie ¶ci±gnê³a utworu muzycznego Bülent Ersoy - Çile Bülbülüm do tego momentu. Nie znalaz³a siê do dzi¶ ¿adna osoba, która mia³by ochotê dodaæ komentarz do tej piosenki, ale Ty mo¿esz zrobiæ to pierwszy.
Przepisz kod z obrazka
Teledysk Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Teledysk Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Teledysk Enej - Lili (Official video)
Enej - Lili (Official video)

Aktualno¶ci

Covery w wersji Danziga

Gleen Danzig zdradzi³ szczegó³y dotycz±ce jego nowego kr±¿ka.

Axl okradziony

Wokalista Guns'n'Roses zosta³ okradziny podczas trasy koncertowej.

Nowa p³yta Sinister

Okazuje siê, ¿e nowy kr±¿ek maj± ju¿ dla nas przygotowany muzyce grupy Sinister.

wiêcej aktualno¶ci
Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci
Czy chcesz zainstalowaæ wtyczkê Twojejnuty, która u³atwia pobieranie? Zainstaluj