Kivimetsän Druidi - Jäässä Varttunut

Aktualna ocena: 0 / 5 (0 g³osów)

Informacje o pliku

Czas trwania: 05:57
Data dodania: 18.09.2010 19:37:02
Rozmiar pliku: 8,17 MB
Tagi: Kivimetsän Druidi, Jäässä Varttunut, kivimetsan, druidi, jaassa, varttunut, symphonic, folk, metal, 2008
¬ród³o:
Reklama

Wybierz metodê pobierania:

Najszybsze pobieranie i najlepsza jako¶æ.
Po klikniêciu w przycisk zostan± wy¶wietlone pliki na hostingu plików. Po wybraniu pliku zostanie otworzona nowa strona, na której musisz klikn±æ w przycisk "Pobierz plik".
Zainstaluj wtyczkê do swojej przegl±darki internetowej i korzystaj z tej specjalnej metody pobierania. Kliknij w przycisk, aby dowiedzieæ siê wiêcej.

Pobieranie pliku

Kivimetsän_Druidi_-_Jäässä_Varttunut.mp3

rozpocznie siê za

3 sekund

£adowanie
Rozpoczynanie pobierania...

Nie jeste¶ zarejestrowanym u¿ytkownikiem.

Rejestracja zajmie Ci 30 sekund!

Za³ó¿ konto, Logowanie

Zalety rejestracji:

- maksymalna prêdko¶æ pobierania (nawet 2 MB/s)
- pobieranie ca³ych albumów
- brak oczekiwania
- najwy¿sza jako¶æ plików
- brak reklam
- anonimowo
- legalnie

Informacje o pliku:

Plik, który teraz odtwarzasz wa¿y osiem i siedemna¶cie setnych megabajta. Za¶ jego czas trwania to piêæ minut i piêædziesi±t siedem sekund. Piosenka ta nosi tytu³ "Jäässä Varttunut", której wykonawc± jest Kivimetsän Druidi. Kawa³ek w formacie mp3, który w tym momencie s³yszysz zosta³ zaindeksowany w naszej bazie danych we wtorek, 21 listopada 2017 roku. Nie ma jeszcze dodanego teledysku do tego utworu muzycznego. Zalecamy wiêc, by¶ takowy zaproponowa³. Plik Kivimetsän Druidi - Jäässä Varttunut nie zosta³ dotychczas nigdy pobrany. ¯adna osoba dotychczas nie raczy³ dodaæ komentarza do tej piosenki, ale Ty mo¿esz zrobiæ to pierwszy.
Przepisz kod z obrazka
Teledysk Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Ma³pa - Ska³a (prod. Donatan)
Teledysk Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Bezczel - Prawo ponad prawem (prod. Kaszpir)
Teledysk Enej - Lili (Official video)
Enej - Lili (Official video)

Aktualno¶ci

Covery w wersji Danziga

Gleen Danzig zdradzi³ szczegó³y dotycz±ce jego nowego kr±¿ka.

Axl okradziony

Wokalista Guns'n'Roses zosta³ okradziny podczas trasy koncertowej.

Nowa p³yta Sinister

Okazuje siê, ¿e nowy kr±¿ek maj± ju¿ dla nas przygotowany muzyce grupy Sinister.

wiêcej aktualno¶ci
Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci Twoja Nuta - Najwiêksza darmowa wyszukiwarka muzyki w sieci
Czy chcesz zainstalowaæ wtyczkê Twojejnuty, która u³atwia pobieranie? Zainstaluj